Elefant Hunting

Elefant hunters jagen voor bedrijven in Silicon Valley op top 100 bedrijven in de VS om een uur spreektijd te krijgen op het CIO niveau, het beslissingsniveau. De hunter doet dit alleen als hij zelf fiducie heeft in het betreffende product. De Elefant hunter wil en garandeert exclusiviteit. Uit de top 100 bedrijven wordt een wishlist samen met de klant vastgesteld.

Dries Boas, de oprichter van Boas Telemarketing, vindt Elefant hunting eigenlijk het allerleukst om te doen. "You only have one chance to make that first time impression" en dat is in dit geval 200% waarheid. De vraag is echter voor de concurrentie: "Do they get the chance to make that first time impression?". Boas heeft dermate veel ervaring en skills opgebouwd in dit vak dat hij verder gaat daar waar de concurrentie stopt.

In Nederland zijn er veel ICT aanbieders die een wishlist hebben en er erg veel voor over hebben om bij deze partijen aan tafel te komen. Men is er stellig van overtuigd dat het betreffende product en/of de dienstverlening absoluut opzien zal baren áls men daar maar aan tafel komt. Boas Telemarketing zal die uitdaging voor u aangaan door volledig op te gaan in dat bedrijf. Met de volgende werkwijze moet u rekening houden:

De opdrachtgever verzorgt een briefing waarin bijzonderheden m.b.t. de aangeboden producten, diensten en services en de gekozen prospectgroep worden doorgesproken:

  • Definitie en kennisoverdracht waard propositie opdrachtgever
  • USP bepaling, concurrentie, belangrijkste klanten van de opdrachtgever
  • Kwalificatie contactpersonen
  • Aan de hand van deze briefing wordt door Boas een “High level - pitch” opgesteld.
  • Boas richt zich bij het maken van een lead/afspraak op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde organisaties en/of contactpersonen, presenteert zich als medewerker van de opdrachtgever en zal zich er van overtuigen dat er gegronde redenen zijn om een acquisitiegesprek te voeren.
  • Alle informatie die beschikbaar komt gedurende het acquisitietraject en die relevant is voor het accountteam, wordt door Boas vastgelegd in een voor het accountteam toegankelijke database.
  • Afspraken met toelichting en bijzonderheden worden door Boas vastgelegd in de elektronische agenda van het accountteam van de opdrachtgever.
  • Elke afspraak wordt (door Boas) aan de klant bevestigd via e-mail. Verzending vindt plaats via opdrachtgever.com .
  • Na afloop van het acquisitietraject zal een evaluatie plaatsvinden waarin de kwaliteit van de leads/afspraken zal worden beoordeeld.